Használati feltételek

Legújabb termékeink
ÚJ
ÚJ
ÚJ

Üzletszabályzat és Általános Használati Feltételek


Célunk az, hogy vásárlóink rendeléseit a lehető leggyorsabban és a vevő lehető legnagyobb megelégedésére teljesítsük. Az esetleges félreértések elkerülése véget, még a rendelés előtt kérjük, hogy olvassa el az alábbi rendelési szabályzatot.
A megrendelő (továbbiakban: vevő) a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Rendelési Szabályzat feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, a weblapot úgy használja, hogy az elolvasott feltételeket érti és elfogadja.


Az általános bútorértékesítési feltételek hatálya, tárgya


A jelen bútorértékesítési feltételek kerülnek alkalmazásra minden, a Kárai István egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Eladó) által bármely bútornak (termék) bármely fél (a továbbiakban: Vevő) számára történő értékesítése esetén. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorokkal kapcsolatban átadott bármely leírás, ismertető stb. tartalma között eltérés van, a jelen szerződés feltételei az irányadók. 
Jelen szerződés tárgya a Kárai István egyéni vállalkozó által üzemeltetett Kárai – bútor Püspökladány (www.karaibutor.hu) internetes áruházban található valamennyi bútor. A megvásárolni kívánt bútor főbb jellemzőit az adott bútor melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Egyes bútoroknál előfordulhat, hogy a gyártó a szériájában valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen bútor szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

Megrendelés, vételár, fizetési feltételek

A Vevő a bútort a www.karaibutor.hu weboldalon szereplő termék alapján rendelheti meg. A weboldalon található bútor mellett feltüntetett ár a bútor bruttó ára, amely tartalmazza az ÁFA-t, nem tartalmazza azonban a szállítási költséget.
A karaibutor.hu weboldalon feltüntetett árak változtatásának a jogát az eladó fenntartja, a módosítás a weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az esetleges módosítás a megrendelt bútorok vételárát nem befolyásolja. 
Az ár akciós bútor esetén a weboldalon meghatározott ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt az eladó megrendelését követően visszaigazolja.
A termékek megrendelése esetén a vevő személyesen, készpénzben az áru átvételekor fizethet. (utánvét)

Ajánlati kötöttség ideje

A weboldalunkon megrendelt bútor áráért csak a megrendelés visszaigazolása után vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk.

Szavatosság, jótállás

A vevőt az eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, melyeket számára a Ptk. 305.§ szabályai, illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendeletben foglaltak biztosítanak számára.
Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat. A vevő a szavatossági, illetve a jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti, és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.
Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306.§-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint 

  • elsősorban kicseréljük
  • ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk
  • vagy a vevő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt bútorért kifizetett összeg visszatérítését.


Az eladó mentesül a vevő szerződésre való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja.
Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak. 

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek az eladót terhelik.
A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy

  • a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútor kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.
  • a bútort átalakították, megváltoztatták;
  • valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy;
  • a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének.


A vevő – amennyiben a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított 2 éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Ha a vevő a szavatossági igényét menthető okból nem tudja a fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a vevő (fogyasztó) szavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti. A jótállás időtartama a teljesítéstől számított 1 év.

Elállás joga

A 17/1999. (II.05.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 napon belül. Kézhezvételnek a bútor átvételének a napját értjük. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.
Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban, a Püspökladány, Árpád u. 57. 
A kifizetett vételárat az elállást követő 30 napon belül visszatérítjük.
Az elállási jog gyakorlása miatt a bútor visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevő köteles viselni.

Az elállás joga nem gyakorolható olyan bútor értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amely a fogyasztó utasítás alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Felelősség kizárása

Az eladó nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért (pl.vírus által okozott kárért, szoftverhibából eredő kárért, internetes hálózat hibájából eredő kárért… stb.)
Az eladó jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzététel időpontjától kezdve hatályosak. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a vevőnek visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra.
 

Teljesítés

Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően a megadott szállítási címen azt átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. A szerződés mindenképpen teljesítettnek minősül, amennyiben a Vevő a bútort átvette.
 

Adatvédelem

A www.karaibutor.hu és a www.karaihasznaltcikk.hu weboldalak tulajdonosa és üzemeltetője Kárai István EV. továbbiakban Vállalkozás - jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében  a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

A fenti feltételeknek megfelelő adatvédelmi tájékoztatót a ide kattintva töltheti le pdf formában. 

Szerződéskötés

A szerződés a megrendelés véglegesítésével ráutaló magatartás. A szerződést megrendelési számon iktatjuk és tartjuk számon. A szerződés nyelve a magyar. A szerződés regisztrált ügyfelekkel jön létre, akik adataikat a belépést követően tudják módosítani.
 

Érvényesség

Jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek – így a megrendelésre is vonatkozó feltételek is – továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Kárai – bútor Püspökladány interneten keresztül történő vásárlás (megrendelés) esetén érvényesek. A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban és szerződésben foglalt valamennyi feltételt.
 

Szállítás időpontja

A szállítás várható időpontja: megrendeléstől számított 3-5 hét. Az eladó minden esetben emailben és telefonon egyezteti a vevővel a szállítás várható időpontját. A kiszállítás előtt 48 órával. Amennyiben a határidő mégsem tartható (pl.: beszállítók leállása) az eladó e-mailen erről tájékoztatást küld a vevőnek.
 

Jogi nyilatkozat

A www.karaibutor.hu oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. 

Tájékoztatjuk, hogy a www.karaibutor.hu jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!